בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:

אסור לעקוף רכב במנהרה בגלל רוחבה הצר.

practiceimage