בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

אסור לנסוע עם בלמים לקויים