בחירת רישיון
התחברות

הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות בעל רישיון נהיגה מסוג:

לפי הוראת רשות הרישוי