מאגר שאלות תאוריה

הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות בעל רישיון נהיגה מסוג:

  • .B או C
  • .D1 או D
  • .A או B
  • .C1 או B

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה