בחירת רישיון
התחברות

כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

הרכב שלידו קו קטעים רשאי לעבור את הקו הרציף