מאגר שאלות תאוריה

כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

  • אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
  • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול יש זכות קדימה.
  • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול אסור לחצות אותם.
  • מותר לך לעבור את הקווים, כי יש לך זכות קדימה.

הסבר: הרכב שלידו קו קטעים רשאי לעבור את הקו הרציף

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה