בחירת רישיון
התחברות

מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?

יש להבטיח את הרכב לפני התנעה