בחירת רישיון
התחברות

באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?

כי המנוע הוא כח בולם ושילוב להילוך נמוך גורם לרכב לאי הגברת מהירות.