מאגר שאלות תאוריה

כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

  • לוחית אחת מלפנים בלבד.
  • שתי לוחות תקניות, אחת מלפנים ואחת מאחור.
  • כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב.
  • לוחית אחת מאחור בלבד.

הסבר: ברכב 2 לוחיות זיהוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה