בחירת רישיון
התחברות

כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

משולש אזהרה הוא התקן חוקי לסימון רכב העומד בדרך