מאגר שאלות תאוריה

כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

  • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
  • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
  • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
  • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.

הסבר: משולש אזהרה הוא התקן חוקי לסימון רכב העומד בדרך

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה