מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?

  • הרשות ניתנת למוניות שירות בלבד.
  • מותר לעצור רק בהוראת שוטר.
  • נהג מונית רשאי לעצור בכל דרך.
  • כן, בדרך עירונית בלבד.

הסבר: כן

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה