בחירת רישיון
התחברות

מהי "נסיעה מיוחדת" במונית?

נסיעה שבה הנוסע קובע את כוון הנסיעה