מאגר שאלות תאוריה

אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

  • 30 מטרים לפחות.
  • 50 מטרים לפחות.
  • 25 מטרים לפחות.
  • 20 מטרים לפחות.

הסבר: לבטיחות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה