מאגר שאלות תאוריה

מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

  • לספק הגנה נוספת על הנוסעים בזמן פגיעה מלפנים.
  • לשלוט על מערכת השמע בתא הנהג ולהחליף תחנות ברדיו.
  • לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
  • לווסת את מערכות המנוע ולמנוע שחיקה בצמיגי הרכב.

הסבר: בלוח המחוונים מופיעות נורות אזהרה בפני תקלות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה