בחירת רישיון
התחברות

מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

בלוח המחוונים מופיעות נורות אזהרה בפני תקלות.