מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

  • הפרדה בין נתיב לתחבורה ציבורית לנתיבים אחרים.
  • הפרדה בין רכב לא מנועי לרכב מנועי.
  • הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
  • שטח הפרדה בכביש חד-סטרי.

הסבר: אסור לחצות קו הפרדה רצוף.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה