בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

אסור לחצות קו הפרדה רצוף.

practiceimage