מאגר שאלות תאוריה

מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

  • לייצב אותה במצב הנמוך ביותר האפשרי.
  • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.
  • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקו התחתון של עורף הנהג.
  • השפה התחתונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.

הסבר: משענת הראש נועדה למניעת פגיעה במקרה תאונה ולא לישיבה נוחה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה