בחירת רישיון
התחברות

מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

משענת הראש נועדה למניעת פגיעה במקרה תאונה ולא לישיבה נוחה