בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

אין זכות קדימה ביציאה מחצרים