בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

אןר אדום ברמזור מחייב לעצור

practiceimage