בחירת רישיון
התחברות

האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

יש פירמידת ציות שבה שוטר קודם לכל ,לאחר מכן רמזור, אח"כ תמרור ואחרון סימוני דרך