מאגר שאלות תאוריה

האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

  • לא. הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי החוק.
  • לפעמים. העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד.
  • כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
  • לא. אך תמרור "עצור" עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור, באותו כיוון נסיעה.

הסבר: יש פירמידת ציות שבה שוטר קודם לכל ,לאחר מכן רמזור, אח"כ תמרור ואחרון סימוני דרך

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה