בחירת רישיון
התחברות

האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?

מותר להוביל גז לשימוש המטיילים