מאגר שאלות תאוריה

האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?

  • כן. מותר להוביל בזמן טיול – על גג האוטובוס או בתא המטען מאחור – שני בלוני גז בישול שמשקלם עד 12 ק"ג לכל בלון.
  • כן. מותר להוביל דלק בתוך האוטובוס במכלים קטנים העומדים בתקן ASR-23.
  • כן. מותר להוביל מכלי גז בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר הוא יותר מ-12,000 ק"ג.
  • לא. אסור להוביל באוטובוס כל גז שהוא.

הסבר: מותר להוביל גז לשימוש המטיילים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה