מאגר שאלות תאוריה

חובה להתקין מערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא:

  • 10,000 ק״ג או פחות.
  • 8,000 ק״ג או פחות.
  • 12,000 ק"ג או יותר.
  • 4,000 ק"ג או יותר.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה