בחירת רישיון
התחברות

חובה להתקין מערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא:

לפי דרישת רשות הרישוי