בחירת רישיון
התחברות

על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

אסור לעבור קו הפרדה רציף

practiceimage