בחירת רישיון
התחברות

כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:

שדה הראייה מקדימה חסום ועלינו להסתמך על אורות הבלימה של המשאית לכן ככל שהמרחק מהמשאית גדול יותר זמן התגובה שלנו יספיק לעצירה