בחירת רישיון
התחברות

נהג אוטובוס זעיר ציבורי החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:

כל נהג חייב להחזיק משקף נוסף למשקף שהוא מרכיב