מאגר שאלות תאוריה

האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?

  • לא. שוטר תנועה רשאי רק לנזוף בבעל הרכב, להזהירו ולרשום לו דוח.
  • לא. שוטר אינו רשאי לאסור את המשך הנסיעה.
  • כן. שוטר רשאי לאסור את המשך הנסיעה עד שהמטען יסודר כחוק.
  • כן, אבל רק בדרך עירונית.

הסבר: שוטר הוא בעל הסמכות העליונה בכביש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה