בחירת רישיון
התחברות

האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?

שוטר הוא בעל הסמכות העליונה בכביש