מאגר שאלות תאוריה

בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

  • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
  • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
  • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
  • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.

הסבר: במפגש בין מסילת ברזל לדרך, לרכבת זכות קדימה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה