בחירת רישיון
התחברות

בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

במפגש בין מסילת ברזל לדרך, לרכבת זכות קדימה

practiceimage