בחירת רישיון
התחברות

העלאה של תלמידים לאוטובוס זעיר ציבורי המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

לשמירת בטיחות הילדים