מאגר שאלות תאוריה

תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

  • 424
  • 426
  • 432
  • 504

הסבר: תמרור המורא על כניסה לתחום שטח עירוני ומתבטל רק ע"י תמרור אחר

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה