מאגר שאלות תאוריה

מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

  • מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
  • החנייה או העצירה ליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בדרך עירונית.
  • הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי תנועה בנויים.
  • מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד.

הסבר: מותרת החנייה , לרוב בתשלום

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה