מאגר שאלות תאוריה

מה המשותף לתמרורים אלו?

  • הם מוצבים רק באתרי עבודה.
  • הם מוצבים רק בדרך מהירה.
  • הם מוצבים רק בדרך עירונית.
  • הם מוצבים רק בדרך שאינה עירונית.

הסבר: תמרורים לציון עבודות בכביש (צבע כתום)

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה