מאגר שאלות תאוריה

איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?

  • שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
  • רכב מלוכלך מסכן ומזהם את סביבתו הקרובה.
  • לכלוך עלול לפגוע במערכות הבטיחות של הרכב.
  • רכב נקי מסייע לשיפור יכולת הריכוז של הנהג ותחושתו הכללית.

הסבר: עשויות לגרום לסינוור

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה