מאגר שאלות תאוריה

לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

  • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים.
  • לכל רכב, כאשר רוחב הכביש יותר מ-12 מטרים.
  • רק לרכב אטי בדרך עירונית.
  • לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

הסבר: במקרה זה ועם הנתיב לתחבו:-)רה ציבורית מצד שמאל של הכביש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה