בחירת רישיון
התחברות

לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

במקרה זה ועם הנתיב לתחבו:-)רה ציבורית מצד שמאל של הכביש