בחירת רישיון
התחברות

"מטען מורשה" ברכב משא הוא:

המשקל נקבע לפי גודל הרכב