מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

  • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
  • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
  • באישור רשות הרישוי בלבד.
  • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.

הסבר: כל שינוי ברכב נעשה באישור רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה