בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

כל שינוי ברכב נעשה באישור רשות הרישוי