בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

יציאה מחצר מחייבת חציית מדרכה.