בחירת רישיון
התחברות

מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?

שכר הנסיעה הוא קבוע וחובה להסיע כל נוסע