מאגר שאלות תאוריה

מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?

  • חובה להעלות כל נוסע ומותר לגבות שכר יותר ממה שנקבע – בהסכמת הנוסע.
  • אין חובה להסיע כל נוסע ואסור לגבות שכר יותר ממה שנקבע לאותה נסיעה.
  • חובה להעלות כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה.
  • מותר לגבות שכר יותר ממה שנקבע לאותה נסיעה – כשהנהג עייף.

הסבר: שכר הנסיעה הוא קבוע וחובה להסיע כל נוסע

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה