מאגר שאלות תאוריה

כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?

  • לפי קצב התקררות הבלמים בבלימות חזקות.
  • רק לאחר בדיקה במכון רישוי ניתן לדעת את מידת שחיקתן של הרפידות.
  • לא ניתן לדעת, אלא רק כשהרפידות יישחקו לחלוטין – אז חובה להחליפן.
  • יש סימן על גבי רפידות הבלימה עם שחיקתן, שאפשר להבחין בו.

הסבר: הרפידות מסומנות וכשמגיעים למינימום יש להחליפן

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה