בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?

הרפידות מסומנות וכשמגיעים למינימום יש להחליפן