מאגר שאלות תאוריה

מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?

  • הגלגלים האחוריים יתפוצצו מן הלחץ והעומס.
  • יש סיכון לפגיעה חמורה בשלדת הטרקטור.
  • הגלגלים הקדמיים יתרוממו באוויר.
  • המערכת ההידרולית תינזק בשל העומס.

הסבר: חוק שיווי משקל

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה