בחירת רישיון
התחברות

מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?

חוק שיווי משקל