מאגר שאלות תאוריה

באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?

  • בשול ועל שטח ההפרדה, בעת גודש תנועה.
  • בכביש בלבד – במקום שיש בו כביש.
  • בכביש ועל שטח ההפרדה, בכל עת.
  • בכל חלק של הדרך.

הסבר: על הנהג לנסוע בכביש בין הקווים הרציפים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה