בחירת רישיון
התחברות

מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

קו קטעים צהוב מגדיר נתיב לתחבורה ציבורית

practiceimage