מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

  • על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע לאחור.
  • על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
  • על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי ילדים.
  • על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת רכב אל הרחוב.

הסבר: רחוב משולב הוא רחוב שבו ילדים משחקים ועלינו לאפשר להם זאת

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה