מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?

  • סימון להבלטה ולהדגשה של מדרכות בגבהים שונים.
  • אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
  • החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה.
  • החנייה לרכב ציבורי מותרת ובלתי מוגבלת.

הסבר: בעוקר תחנת אוטובוס

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה