בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?

עקיפה היא נסיעה לכל דבר והמהירות המותרת היא המקסימלית כולל בשעת עקיפה