מאגר שאלות תאוריה

מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

  • הפעלת זמזם חיצוני לנסיעה לאחור בכל סוגי הרכב, לרבות רכב פרטי.
  • נסיעה בהילוך נמוך בהתאם לתנאי הדרך רק בירידה תלולה.
  • זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
  • הצבת מכוון במקום שבו ייראה לעיני הנהג.

הסבר: נסיעה אחורית היא מסוכנת בגלל השטח המת שמאחוריו .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה