בחירת רישיון
התחברות

מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

נסיעה אחורית היא מסוכנת בגלל השטח המת שמאחוריו .