בחירת רישיון
התחברות

כיצד תבטיח מהירות נמוכה של הטרקטור והנגרר בירידה תלולה וארוכה?

המנוע הוא לא רק כח מסיעה אלה גם כחבולם במיוחד כשההילוך הנמוך משולב