מאגר שאלות תאוריה

על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

  • על הנוהג ברכב.
  • על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן.
  • על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור.
  • על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור.

הסבר: הנוהג ברכב אחראי על נסיעה של רכב ובמיוחד לאחור

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה