בחירת רישיון
התחברות

על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

הנוהג ברכב אחראי על נסיעה של רכב ובמיוחד לאחור