בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה הצפויה בנהיגת רכב משא ארוך?

רכב משא ארוך הוא רכב שהשטח המת שלו גדול וזקוק להרבה מקום על מנת לבצע פניה ימינה