בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?

אסור לפתוח דלת לכיוון הכביש פרט לנהג

practiceimage