מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?

  • אסור, פרט לנוהג בו או פרט לנוסע היושב לצדו כאשר הרכב חונה בשמאל הכביש.
  • מותר, אם אין הדבר מסכן את הנוסעים והנהג.
  • אסור לחלוטין.
  • מותר, אם אין הדבר מפריע לנוסעים.

הסבר: אסור לפתוח דלת לכיוון הכביש פרט לנהג

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה