בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

כל מכשול בכביש עוברים מימינו