מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

  • מקום חנייה מוסדרת על ידי הרשות המקומית.
  • הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
  • מקום עצירה וחנייה לפני מפגש מסילת ברזל.
  • כל עצירה או חנייה אסורות.

הסבר: קטעים שחור ולבן מסמנים מדרכה או שטח הפרדה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה