מאגר שאלות תאוריה

מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?

  • שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
  • תפקוד לקוי של הנהג עקב תאורה מחוץ לרכב.
  • ריבוי כלי רכב בסביבתו בשעות הלילה.
  • ירידה בהספק (כוח) המנוע עקב הפעלת מערכת התאורה.

הסבר: בעליה לא רואים מעבר לפסגה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה