מאגר שאלות תאוריה

פנסי חזית שאינם מכוונים:

  • אינם מאירים את הדרך כנדרש בחוק.
  • מגבירים את ערנות הנהג – בייחוד בלילה.
  • גורמים לסינוור עצמי של הנהג בחשכה.
  • אינם משפיעים על הנהיגה בחשכה לא לטוב ולא לרע.

הסבר: פנסי חזית צריכים להיות מכוונים על מנת להאיר את הדרך כנדרש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה